საქართველოს უნივერსიტეტებში სწავლის გაგრძელების მსურველ აბიტურიენტებს გთავაზობთ მომზადებას ერთიანი ეროვნული გამოცდების ჩაბარებისათვის აუცილებელ ყველა საგანში.

მე-11 კლასელებს გთავაზობთ მომზადებას საატესტატო გამოცდებისათვის აუცილებელ საბუნებისმეტყველო საგნებსა და გეოგრაფიაში.

ამერიკასა და ევროპაში სწავლის გაგრძელების მსურველთ გთავაზობთ College Counseling-ის ნოვატორულ მომსახურებას. 

სწავლის საზღვარგარეთ გაგრძელების მსურველებს გთავაზობთ მომზადებას სასერტიფიკატო გამოცდებისათვის: SAT-ში, IELTS-სა და TOEFL-ში.

 


+995 32 2 94 61 74    +995 32 2 22 06 69